mainontaa markkinointia ja muuta mukavaa

Tilauksen tiedot 

Mainitse tilauksen yhteydessä tilaajan nimi, laskutustiedot, tuote ja kappalemäärä, painomateriaali, aineiston valmistajan yhteystiedot sekä haluttu toimitusaika ja -osoite.

 

Aineiston koko

Tee aineisto mieluiten 1:1-koossa. Mikäli tämä ei esim. suurikokoisissa töissä ole mahdollista, tulee skaalauksen olla 1:2 / 1:4 / 1:8 jne. Muodosta monisivuiset aineistot sivuittain (ei aukeamittain) sivujärjestyksessä ja kaikki sivut samassa PDF-tiedostossa.

Tiedostomuodot

Toimitettavan aineiston tulee olla PDF-muodossa . Käytettäessä InDesignia, kannattaa PDF yleensä tehdä Export-toiminnolla Distillerin sijaan.

Muiden tiedostomuotojen kuin PDF:n käyttämisestä on sovittava erikseen. Muita mahdollisia tiedostomuotoja ovat TIFF, JPEG ja EPS sekä seuraavien ohjelmien omat tiedostomuodot (PC): Adobe InDesign, Illustrator ja Photoshop sekä CorelDraw X5. Muistathan liittää fontit ja kuvat mukaan.

Myös Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostoja pystymme käsittelemään. Tällöin fonttina on käytettävä jotakin yleistä fonttia tai liitettävä se aineiston mukaan. Huomioithan, että nämä ohjelmat käyttävät RGB-värejä (sRGB) ja että väripintaa ei leikkuuvarojen puuttuessa pystytä ulottamaan aivan arkin reunaan asti. Myös monet piirrosefektit toistuvat väärin painettaessa.

Muiden kuin PDF-tiedostojen painokuntoon valmistamisesta sekä mahdollisesta aineistojen korjailusta veloitamme 68,55e/h + alv.

Kaikkien aineistojen tulee olla PC-yhteensopivia. Tiedostot eivät saa olla salasanasuojattuja.

Värit 

Värit tulee määritellä CMYK- tai RGB-muotoon. RGB-värejä käytettäessä on muistettava, että aivan kaikki RGB-sävyt eivät toistu oikein, sillä painomenetelmän väriavaruus on RGB-väriavaruutta pienempi.

Erityisesti mustavalkokuvissa ja laajoissa mustissa pinnoissa kannattaa käyttää RGB-värejä mahdollisimman neutraalin lopputuloksen saavuttamiseksi.

Suosittelemme käyttämään ICC-profiileina CMYK-väreissä ISO Coated v2 (basICColor) -profiilia ja RGB-väreissä Adobe RGB -profiilia.  ICC-profiilit tulee mieluiten aina sisällyttää aineistoon (embed)

Aineisto voi erikseen sovittaessa sisältää PMS-värejä, joiden tulee olla Pantone solid coated -paletista (esim. 186 C). Painotyö tehdään kuitenkin CMYK-väreillä ja siksi aivan tarkkoja PMS-sävyjä ei pystytä painamaan.

Suosittelemme, että musta teksti ja ohuet mustat linjat tehdään aina pelkällä mustalla (CMYK tai RGB).

 

Kuvat

Suositeltava resoluutio arkkipainotöissä (A3 ja pienemmät) on 300 - 600 dpi ja sitä suuremmissa 100 - 150 dpi. JPEG-pakkauksessa suositellaan käytettäväksi high- tai maximum quality -asetuksia.

 

Tekstit

Tekstit kannattaa muuttaa vektoreiksi (paths, curves) mikäli tekstin määrä ei ole suuri. Jos tiedosto sisältää fontteja, tulee fontit liittää aineiston mukaan (embed fonts) ja fonttien täytyy olla PC-yhteensopivia. Open Type -fontit toimivat parhaiten.


Alle 8 pt ohutlinjaisen fontin käyttöä ei suositella. Fonteista tulee aina käyttää ns. aitoa leikkausta, sillä ohjelmien omien lihavointi- tai kursivointitoimintojen käyttö aiheuttaa usein ongelmia painettaessa. Bittikarttamuotoista tekstiä ei tulisi käyttää.

Viivat ja grafiikka

Viivat ja grafiikka kannattaa jättää vektorimuotoon, varsinkin ohuet. Alle 0,25 pt vahvuisien viivojen käyttöä ei suositella. Ohjelmistojen efektit, layerit ja monimutkaiset PS- tai tiilitäytteet tulee muuttaa bittikartaksi, sillä ne aiheuttavat usein virheitä painovaiheessa.

Leikkuuvara (=bleed)

Leikkuuvara varmistaa painojäljen ulottumisen arkin reunaan asti kun arkki leikataan viimeistelyn yhteydessä. Jätä aineistoon 3 mm:n leikkuuvarat (bleedit) joka reunalle jälkikäsittelyä varten. Suuremmissa kuin A3-kokoisissa töissä leikkuuvaran olisi hyvä olla vähintään 5 mm. Taustavärin tai -kuvan tulee siis jatkua tämän verran yli tuotteen loppukoon. Tekstin, logojen jne. sijoittamista aivan arkin reunaan tulisi välttää parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Samoin alle 2 mm:n vahvuisia kehyksiä tai raitoja aivan arkin reunoissa ei tulisi käyttää.

Painotekniset merkit

Tee aineistoon leikkuu- ja taittomerkit, mikäli mahdollista. Merkkejä ei saa sijoittaa kiinni leikkuulinjaan, vaan suositeltava kohta on leikkuuvaran ulkoreuna eli 3 - 5 mm leikkuulinjasta. Muita merkkejä kuten kohdistusmerkkejä, aineiston reunamerkkejä tai kalibrointipalkkeja ei tarvita.

Vedos

Näköis-, sopimus- tai PDF-vedos painotuotteesta toimitetaan vain erikseen sovittaessa. Huomioithan, että vedoksen valmistamiseen ja toimittamiseen tarvitaan 2 - 3 työpäivää.

29.5.2022

Nyt on oikea aika tummentaa auton lasit

28.11.2018

verkkokauppamme on avautunut!
Käy tutustumassa tarrakauppa.fi

 

 

 

Blogi

Auton pesusta

Uusia tuotteita varastoomme

Lasien tummennusta